You've successfully subscribed to Hoola blog - Chia sẻ kiến thức bán khóa học online
Great! Next, complete checkout for full access to Hoola blog - Chia sẻ kiến thức bán khóa học online
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Quản trị khóa học Online

Bạn có thể tự mình quản trị website đào tạo trực tuyến không?

Bạn có thể tự mình quản trị website đào tạo trực tuyến không?

Quản trị website dễ hay khó, nếu không thạo về công nghệ thông tin có thể tự làm được không?

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn
Bảo mật nội dung học online
Đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho bài giảng

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho bài giảng

Quyền tác giả là gì? Bạn đã biết cách dựa vào pháp luật để bảo vệ đứa con tinh thần của mình chưa?

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn
Bảo mật nội dung học online
6 Yếu tố tạo nên một video bài giảng online xuất sắc

6 Yếu tố tạo nên một video bài giảng online xuất sắc

Video bài giảng chất lượng sẽ quyết định hiệu quả học tập khi học online. Vậy thầy cô làm như thế nào để tạo nên một video bài giảng xuất sắc.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn
Kinh nghiệm xây dựng website khóa học online
Phần mềm quản lý lớp học - Công cụ hữu hiệu thầy cô giáo phải biết!

Phần mềm quản lý lớp học - Công cụ hữu hiệu thầy cô giáo phải biết!

Phần mềm quản lý lớp học là giải pháp công nghệ mang lại giá trị thực sự cho giáo viên và nhà trường.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn
Quản lý giảng viên lớp học online
Xây dựng tính trung thực trong lớp học trực tuyến

Xây dựng tính trung thực trong lớp học trực tuyến

Dưới đây là các khuyến nghị của Hoola để thúc đẩy tính trung thực toàn vẹn trong học tập trong lớp học trực tuyến: Đặt kỳ vọng.Hãy cho sinh viên của bạn biết bạn quan tâm đến tính trung thực trong học tập. Ngoài ra, hãy nhắc nhở học

Dungmin
Dungmin
Quản trị khóa học Online
Sử dụng hợp lý tài liệu của khóa học trực tuyến

Sử dụng hợp lý tài liệu của khóa học trực tuyến

Sử dụng hợp lý tài liệu của khóa học trực tuyến

Dungmin
Dungmin
Kinh nghiệm tạo khóa học online chuyên nghiệp
Hướng dẫn để giáo viên chấm điểm và cho nhận xét hiệu quả trong môi trường trực tuyến (Phần 2)

Hướng dẫn để giáo viên chấm điểm và cho nhận xét hiệu quả trong môi trường trực tuyến (Phần 2)

Hướng dẫn để giáo viên chấm điểm và cho nhận xét hiệu quả trong môi trường trực tuyến (Phần 2)

Dungmin
Dungmin
Kinh nghiệm tạo khóa học online chuyên nghiệp
Hướng dẫn để giáo viên chấm điểm và cho nhận xét hiệu quả trong môi trường trực tuyến (Phần 1)

Hướng dẫn để giáo viên chấm điểm và cho nhận xét hiệu quả trong môi trường trực tuyến (Phần 1)

Hướng dẫn để giáo viên chấm điểm và cho nhận xét hiệu quả trong môi trường trực tuyến (Phần 1)

Dungmin
Dungmin
Kinh nghiệm tạo khóa học online chuyên nghiệp