Ứng dụng giao bài tập và chấm điểm

Ứng dụng giao bài tập và chấm điểm Hoola - Hỗ trợ mọi loại bài tập Members Public

Ứng dụng giao và chấm bài tập Hoola giúp thầy cô có thể tạo bất kỳ loại hình bài tập nào như bài tập Văn bản - Text, bài tập Video, bài tập dạng bài trắc nghiệm - kiểm tra - Quiz và các loại hình khác như Audio, trình chiếu

Hoola
Hoola
Ứng dụng giao bài tập và chấm điểm