mô hình 4 cấp độ của kirkpatrick

Mô Hình Kirkpatrick | Đánh Giá Hiệu Quả Đào Tạo 4 Cấp Độ [Chi Tiết] Members Public

Bài viết dưới đây của Hoola sẽ giúp bạn tìm hiểu từ A đến Z về mô hình đánh giá Kirkpatrick, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Hoola
Hoola
mô hình kirkpatrick