Những chiến lược đánh giá nào học sinh thích?

Những chiến lược đánh giá nào học sinh thích? Members Public

Trong khi hầu hết các giảng viên gắn bó với các chiến lược đánh giá bài kiểm tra và bài kiểm tra thực tế cho các khóa học trực tuyến của họ, thì một loạt các công nghệ hiện có ngày nay cung cấp nhiều tùy chọn đánh giá ngoài các hình thức truyền thống.

Dungmin
Dungmin
Những chiến lược đánh giá nào học sinh thích?

Những công cụ để bạn đánh giá chất lượng của học viên trực tuyến Members Public

Những công cụ để bạn đánh giá chất lượng của học viên trực tuyến

Dungmin
Dungmin
Những chiến lược đánh giá nào học sinh thích?

8 quy tắc chính để quản lý thời gian trong giảng dạy trực tuyến Members Public

8 quy tắc chính để quản lý thời gian trong giảng dạy trực tuyến

Dungmin
Dungmin
Trợ giúp học viên trong lớp học online