Nhật HT

Xu hướng cá nhân hoá trong Giáo dục đào tạo, website dạy học online là nhân tố quan trọng nhất Members Public

Ngày càng nhiều người học thích tự kiểm soát việc học của mình, chính vì vậy sự ra đời của học trực tuyến như một phương thức nổi bật để đáp ứng nhu cầu giáo dục theo nhu cầu. Trong bài viết, hãy cùng Hoola tìm hiểu về vấn đề

Loan Nguyễn Dungmin

Thu hút và giữ sự chú ý của học viên trực tuyến vào bài giảng của bạn Members Public

Học trực tuyến đã trở thành một điều bình thường mới trong giáo dục. Những tiến bộ trong công nghệ quá nhanh  đến mức học viên bây giờ có thể nhận được một nền giáo dục từ sự thoải mái trong chính ngôi nhà của họ. Tuy nhiên cũng chính

Loan Nguyễn Dungmin Hoola Hoola