Yêu cầu học sinh tạo nội dung để cải thiện việc học và tăng tương tác

Yêu cầu học sinh tạo nội dung để cải thiện việc học và tăng tương tác

Dungmin
Dungmin

Các giảng viên trực tuyến phải đối mặt với những thách thức trong việc cập nhật khóa học, thu hút sinh viên và duy trì tính toàn vẹn. Tuy nhiên, Hoola muốn nhắc nhở bạn rằng sinh viên có thể tạo ra một số nội dung khóa học có thể giải quyết cả ba thách thức này.

Câu hỏi trắc nghiệm do sinh viên tạo ra
Một cách để sinh viên tạo nội dung là để họ tham gia vào việc tạo ra các đánh giá bằng cách viết câu hỏi .

Yêu cầu học sinh viết các câu hỏi có thể làm tăng ngân hàng câu hỏi của khóa học, điều này làm giảm khả năng gian lận. Nhưng ngoài ra, nó có thể thu hút sinh viên theo những cách cải thiện trải nghiệm học tập.

Đối với một, cách tiếp cận này cung cấp cho sinh viên một số tiếng nói trong đó nội dung cần nhấn mạnh trong một khóa học, có lẽ là nội dung phù hợp nhất với mục tiêu học tập của họ. Có những chủ đề cụ thể trong một lớp học mà giáo viên sẽ cảm thấy rất quan trọng. Với ý nghĩ đó, hãy tạo ra các câu hỏi kiểm tra để đánh giá học sinh về các chủ đề đó. Tuy nhiên, có những khái niệm khác được đề cập rằng sinh viên có thể thấy đặc biệt hấp dẫn mà bạn có thể đã bỏ qua bao gồm cả trong các đánh giá khóa học. Nếu sinh viên tạo ra các câu hỏi đố vui về các khái niệm kích thích họ, thì bạn có thể sửa lại tài liệu khóa học để đưa thông tin đó chi tiết hơn.

Đôi khi các câu hỏi do sinh viên tạo ra cần một số sửa đổi trước khi chúng có thể được thêm vào ngân hàng kiểm tra. Do đó, chúng cần được đánh giá lại trước khi đưa vào thành kiến thức. Ngoài việc tạo ra các câu hỏi, sinh viên cũng phải cung cấp câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, với một bài kiểm tra được tạo ngẫu nhiên từ một ngân hàng kiểm tra, sinh viên có thể không thấy các câu hỏi họ tạo ra trong một bài kiểm tra thực tế.Quá trình viết các câu hỏi thu hút học sinh trong tư duy bậc cao.

Các câu hỏi cũng cung cấp một cơ hội đánh giá tuyệt vời. Đây là một cách thực sự mạnh mẽ để xác định loại vấn đề mà các sinh viên đang gặp phải với nội dung. Nó cũng có lợi ích phụ thú vị này: Sinh viên trong các khóa học trực tuyến thường báo cáo cảm giác bị cô lập. Họ đang làm việc ở đó và không có nhiều liên hệ với người hướng dẫn. Học sinh của Hoola đã báo cáo rằng họ thực sự đánh giá cao những video này. Họ thích sự tương tác thường xuyên.

Kết quả học tập bằng văn bản của sinh viên, ghi chú trong lớp

Một học kỳ sẽ có học sinh phát triển mục tiêu học tập cho mỗi học phần. Đó là một thách thức bởi vì sinh viên không nhìn vào những thứ giống như người hướng dẫn. Họ không nhận thấy những điều tương tự như giáo viên là quan trọng. Giáo viên sẽ cung cấp cho họ một số manh mối về những gì cần tìm hiểu trong sách giáo khoa để sử dụng như một nguồn cảm hứng cho các mục tiêu của họ.Sau đó yêu cầu sinh viên nghiên cứu và trả bài dưới dạng văn bản những gì họ hiểu. Đây là cách kích thích tính tự học, tuy nhiên bạn cũng cần cập nhật tình hình liên tục khi họ cần bạn giúp đỡ.

Hướng dẫn cho sinh viên
Để có kết quả tốt nhất, điều quan trọng là phải giải thích lý do tại sao bạn yêu cầu sinh viên tạo nội dung và cung cấp hướng dẫn chi tiết. Hoola khuyên bạn nên giải thích phương pháp này cho sinh viên bằng cách đưa nghiên cứu sư phạm làm nổi bật lợi ích cho sinh viên khi họ tạo nội dung cho một khóa học.

Điều cần thiết là cung cấp các hướng dẫn chi tiết và kỳ vọng cho sinh viên, đặc biệt nếu họ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây. Nếu không có kỳ vọng rõ ràng, học sinh có thể không hiểu kiến ​​thức cần thiết để tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm phù hợp. Bạn nên cung cấp các hướng dẫn sau (trong số những hướng dẫn khác): Nếu bạn đưa ra câu hỏi cho một người chưa bao giờ tham gia khóa học, liệu họ có hiểu sai không? Nếu câu trả lời là có, rất có thể đó là một câu hỏi hay. Đối với một người đã tham gia khóa học, họ có thể học đúng nếu họ học không? Nếu họ trả lời có, bạn nên đánh vào thứ gì đó yêu cầu học sinh học và áp dụng tài liệu bạn tạo cho họ.

Trợ giúp học viên trong lớp học onlineLớp học tương tác

Dungmin

Min have graduated in real estate business at National Economic University. Now, she work as a real esate consultant in Tan Hoang Minh Group and an online article author of Hoola company.