Cung cấp nhiều tài liệu và đường dẫn nghiên cứu cho việc học

Cung cấp nhiều tài liệu và đường dẫn nghiên cứu cho việc học

Dungmin
Dungmin

Học sinh đến một khóa học trực tuyến với các sở thích khác nhau, đầu tiên là kiến ​​thức và sau đó là phong cách học tập ưa thích. Đây là điều mà mọi giáo viên nên tính đến khi muốn phát triển một khóa học trực tuyến hiệu quả và lan truyền rộng tới nhiều học viên.

Sau nhiều khảo sát, Hoola nhận thấy rằng, cách thu hút nhiều học viên nghiêm túc là đáp ứng nhu cầu và mong đợi đa dạng của họ.

Thêm vào một đường dẫn, một vài video liên quan tới kiến thức bài học. Một vài biểu đồ có thể khuyến khích học viên đọc bài viết chính hoặc những điều này có thể cung cấp cho họ vừa đủ thông tin phù hợp với mục đích của họ. Khái niệm tương tự này là cốt lõi của cách tiếp cận đối với thiết kế khóa học: Cung cấp nhiều điểm tiếp cận và cung cấp thông tin bổ sung cho những người cần nó.

Câu hỏi gợi mở
Kết hợp các câu hỏi vào gần như mọi bài học trong các khóa học trực tuyến của mình, điều này giúp anh và học sinh của mình biết những khái niệm nào học sinh hiểu và chúng cần trợ giúp thêm.

Văn bản trích dẫn
Sử dụng các đoạn văn bản trích dẫn để kết hợp một số nguyên tắc thiết kế này vào các khóa học của mình. Một tính năng  hữu ích là các đoạn trích dẫn này có thể được gắn link truy cập tới tài liệu đầy đủ để người đọc có thể nghiên cứu thêm. Đây là những mẩu thông tin nhỏ tùy chọn, chúng chỉ xuất hiện nếu người học muốn biết nhiều hơn.

Bookmarks
Giúp bạn liên kết  lại với tài liệu khóa học trước đó, cho những sinh viên cần xem lại. Điều này cung cấp cho họ thông tin họ cần, khi họ cần và họ không phải tìm kiếm thông tin đó.

Âm thanh và video
Hãy kết hợp thêm âm thanh và video vào các khóa học của mình để tạo kết nối cá nhân với các sinh viên của mình và để bổ sung thông tin được truyền tải qua văn bản. Có thể giới hạn mỗi clip trong khoảng năm phút bởi các sinh viên thường không dành thời gian để nghe các clip dài hơn. Hoola khuyến khích sinh viên thêm tiếng nói của họ vào khóa học. Bạn có thể yêu cầu họ đọc tác phẩm mẫu mực và cung cấp một liên kết đến văn bản của tác phẩm đó cho những sinh viên muốn theo dõi.

Tuyến tính đến một điểm
Hãy đặt mình vào vị trí của học viên, cố gắng dự đoán các khái niệm gây rắc rối cho sinh viên và cung cấp thêm các nguồn lực liên kết ngoài để giúp đỡ họ. Có thể là các liên kết đến các trang web có nhiều âm thanh để hỗ trợ họ. Tôi nghĩ điều quan trọng là điều đó có sẵn cho họ tự tham khảo, điều này sẽ gây tính tò mò và kích thích sự tự học thay vì chỉ định họ phải đọc, phải học.

Do các tài liệu bổ sung mà bạn cung cấp, sinh viên có thể thực hiện các cách học khác nhau trong suốt khóa học, tạo nhiều hướng tiếp cận khác nhau tới kiến thức nền tảng mà bạn cần họ học và hiểu.

Trợ giúp học viên trong lớp học online

Dungmin

Min have graduated in real estate business at National Economic University. Now, she work as a real esate consultant in Tan Hoang Minh Group and an online article author of Hoola company.