ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Hoola (sau đây gọi tắt là "dịch vụ") hay các dịch vụ trên các tên miền phụ của Hoola, Khách hàng được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ dưới đây (gọi tắt là "điều khoản sử dụng"). Các tính năng hoặc ứng dụng của Hoola cũng tuân thủ theo điều khoản sử dụng này. Khách hàng có thể xem lại bản điều khoản sử dụng mới nhất bất kì lúc nào tại đây. Hoola có quyền hạn và nghĩa vụ cập nhật tất cả những thông tin thay đổi về điều khoản dịch vụ tại trang web chính của Hoola. Điều khoản này sẽ được dẫn chiếu trong hợp đồng dịch vụ của Hoola và có giá trị pháp lý trong trường hợp tranh chấp.

Chúng tôi đề nghị Khách hàng nên kiểm tra và quay lại đây đọc các điều khoản dịch vụ để biết được những thay đổi mới và có thể ảnh hưởng tới bạn. Nếu Khách hàng có bất kì thắc mắc hay góp ý nào về điều khoản dịch vụ của Hoola, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được làm rõ. Nếu bạn có phản đối với bất kì điều khoản hay điều kiện nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của Hoola để tránh khỏi những ràng buộc và tranh chấp có thể phát sinh.

Khách hàng cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Hoola.


I. Điều khoản về tài khoản người sử dụng

1. Khách hàng phải là Cá nhân lớn hơn 18 tuổi hoặc Tổ chức được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam mới đảm bảo đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của Hoola.

2. Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin về Pháp nhân và/hoặc họ và tên, số điện thoại và email chính xác cùng những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của Hoola.

3. Khách hàng cần biết rằng Hoola sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

4. Khách hàng có nghĩa vụ phải bảo vệ mật khẩu đăng nhập của chính mình. Hoola không cam kết bồi thường bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó xuất phát từ việc Khách hàng không bảo mật cho mật khẩu đăng nhập của chính mình.

5. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo liên quan tới nội dung học và học viên trên website dạy học trực tuyến của Khách hàng hay các công cụ khác liên kết tới website này. Khách hàng không được đưa virus hay đoạn mã nào gây ảnh hưởng tới người khác hoặc khai thác thông tin người dùng một cách trái phép.

6. Bất kì vi phạm nào liên quan tới điều khoản sử dụng tài khoản quy định tại điều này, Khách hàng đồng ý sẽ trao quyền cho Hoola chấm dứt ngay dịch vụ mà Khách hàng dùng trên nền tảng Hoola dưới bất kì hình thức nào. Hoola có quyền dẫn chiếu tới các điều khoản bạn vi phạm trong trường hợp tranh chấp và khiếu nại.


II. Phạm vi điều chỉnh của điều khoản dịch vụ

1. Người sở hữu tài khoản quản trị website sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ điều khoản dịch vụ, trong phạm vi dịch vụ được Hoola cung cấp.

2. Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản quản trị gốc và chịu trách nhiệm với toàn bộ điều khoản dịch vụ.

3. Các tài khoản quản trị khác được cấp quyền bởi người sở hữu tài khoản quản trị gốc có trách nhiệm tuân thủ theo điều khoản dịch vụ này.

4. Tài khoản học viên trên website dạy học trực tuyến tuân thủ theo những quy định và điều khoản do người sở hữu tài khoản quản trị gốc cung cấp. Hoola không chịu trách nhiệm liên đới khi có bất kì vi phạm nào liên quan đến pháp luật do các tài khoản học viên gây ra.


III. Điều kiện chung

Khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên Hoola, bạn được xem là đã đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ dưới đây của Hoola:

1. Hoola cam kết cung cấp hỗ trợ kỹ thuật một cách đầy đủ theo từng gói dịch vụ. Các hoạt động hỗ trợ ngoài gói dịch vụ bạn đang sử dụng là không bắt buộc đối với Hoola.

2. Khách hàng không được quyền sử dụng dịch vụ của Hoola cho bất kỳ hoạt động nào phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật quốc tế.

3. Khách hàng không được quyền sao chép, phân phối lại, bán, tạo các sản phẩm dịch vụ Hoola cung cấp. Khách hàng cũng không được phép dùng bất kì biện pháp nào để can thiệp hoặc làm hỏng dịch vụ của Hoola. Khách hàng phải bồi thường những tổn thất cho Hoola khi Khách hàng thương mại hóa dịch vụ của Hoola cho bên thứ ba mà không được sự cho phép từ Hoola.

4. Khách hàng không được quyền sử dụng bất kì hình ảnh bản quyền, logo hay bất kỳ sản phẩm có thương hiệu của Hoola để truyền thông, quảng cáo hay nhằm mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của Hoola.

5. Hoola chỉ trả lời các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ của bạn qua email info@hoola.com. Mọi giải thích, trao đổi qua các kênh thông tin khác đều chỉ có giá trị tham khảo và không được dùng để dẫn chiếu khi xảy ra tranh chấp.

6. Bạn cần được hiểu là mọi thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm các thông tin được bảo vệ trong điều khoản Bảo mật) sẽ không được mã hóa bảo mật.


IV. Quyền của Hoola

1. Hoola có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ khi có bất kỳ vi phạm điều khoản sử dụng nào đã nêu ở đây, mà không cần thông báo trước.

2. Hoola có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào với bất kỳ lý do nào.

3. Hoola có quyền được xóa nội dung, tài khoản hoặc bất kỳ website nào trên hệ thống có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật, xúc phạm, đe dọa, khiêu dâm, tuyên tuyền tôn giáo, tín ngưỡng, chính trị bất hợp pháp hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

4. Hoola có quyền ngừng cung cấp dịch vụ và khóa bất kỳ tài khoản nào có hành vi, dấu hiệu hay bằng chứng gây tổn hại tới khách hàng của Hoola, nhân viên của Hoola và Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ VNElearning.

5. Hoola không tiến hành xem trước hay kiểm duyệt bất kỳ nội dung, thông tin nào trên website của Khách hàng. Người sở hữu tài khoản quản trị website chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan tới nội dung do họ cung cấp và đăng tải trên website của họ.

6. Hoola có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp của bạn và không tiến hành cam kết độc quyền cho bất kỳ bên đối tác nào trong bất kỳ thị trường nào.

6. Hoola có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp của bạn và không tiến hành cam kết độc quyền cho bất kỳ bên đối tác nào trong bất kỳ thị trường nào.

7. Trong trường hợp có tranh chấp đền quyền sở hữu tài khoản, Hoola có toàn quyền yêu cầu cung cấp bằng chứng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của Khách hàng. Các bằng chứng này có thể bao gồm, và không giới hạn ở: những giấy tờ bản gốc hoặc sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, các bản sao kê chuyển khoản thanh toán dịch vụ của ngân hàng,...

8. Hoola có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp đối với tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Trong trường hợp không xác định được quyền sở hữu chính xác đối với tài khoản và website, Hoola sẽ khóa tài khoản và dừng mọi hoạt động trên website cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp của các bên đối với quyền sở hữu tài khoản.


V. Giới hạn trách nhiệm của Hoola

1. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng Hoola sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan tới doanh thu, lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu và các thiệt hại vô hình khác khi cung cấp dịch vụ.

2. Trong mọi trường hợp, Hoola hoặc nhà cung cấp dịch vụ gián tiếp, đối tác của chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại liên quan tới lợi nhuận do hậu quả phát sinh từ việc kết nối bị gián đoạn đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hay thỏa thuận này. Khách hàng cũng cần hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp tới Hoola như Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ VNElearning, đối tác của Hoola, nhân viên của Hoola,... cũng không chịu trách nhiệm về các thiệt hại nêu trên. Nếu bạn sử dụng dịch vụ do đối tác thứ ba cung cấp, họ có trách nhiệm cam kết với bạn và thực hiện theo những cam kết đó.

3. Hoola cam kết cung cấp đầy đủ và liên tục dịch vụ theo gói giá được công bố trên website của Hoola trong thời gian bạn chi trả cho dịch vụ. Chúng tôi không có trách nhiệm buộc phải bảo hành hay duy trì dịch vụ sau khi bạn dừng hoặc chấm dứt dịch vụ chủ động hay bị động bởi bất kỳ lý do nào khác.

4. Các cam kết liên quan tới tính liên tục của dịch vụ và bảo mật, tính năng khác của Hoola được quy định rõ trong từng gói dịch vụ. Hoola không chịu trách nhiệm về bất kỳ tính năng nào khác, hay bảo mật, tính liên tục của dịch vụ nằm ngoài quy định hay gói dịch vụ mà chúng tôi công bố.

5. Hoola không đảm bảo và chịu trách nhiệm cho các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi được công bố trên website hay bất kỳ kênh truyền thông nào khác là chính xác và đáng tin cậy. Các kết quả có thể mang tính chất thời điểm và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan của thị trường, luật lệ khác.

6. Bất kỳ vấn đề hay lỗi phát sinh nào trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Hoola sẽ được khắc phục trong điều kiện cho phép. Hoola không đảm bảo bất kỳ kì vọng nào mà bạn mong đợi trong quá trình sử dụng sẽ được đáp ứng chính xác ngoài những tính năng và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp theo gói. Các thỏa thuận khác nằm ngoài điều khoản này chỉ có giá trị khi có sự trao đổi và đồng thuận giữa Hoola và người dùng.


VI. Cam kết

Khi Khách hàng đăng ký tài khoản và thanh toán để sử dụng dịch vụ của Hoola, chúng tôi hiểu rằng Khách hàng đã đọc kỹ và đồng ý với Điều khoản sử dụng này (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản sử dụng này).


VII. Sở hữu trí tuệ và Sở hữu Nội dung website

1. Chúng tôi không yêu cầu hay cung cấp bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các nội dung mà bạn đăng tải lên website hay cung cấp cho các Dịch vụ của Hoola. Tất cả các tài liệu dưới bất kì định dạng nào được đăng tải lên website của Khách hàng (thông qua Hoola) đều là quyền sở hữu của riêng Khách hàng. Khách hàng có toàn quyền xóa bỏ website dạy học trực tuyến của Khách hàng cùng toàn bộ nội dung đã đăng tải bất kỳ lúc nào nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Hoola không có trách nhiệm lưu trữ hay phục hồi sau khi Khách hàng đã xóa bỏ tài khoản.

2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên website dạy học trực tuyến do bạn sở hữu, Khách hàng đã đồng ý:

(a). Cho phép người dùng Internet khác xem nội dung trên website của mình.

(b). Cho phép học viên truy cập bài giảng, khóa học trên website dạy học trực tuyến của mình.

(c). Hoola được quyền hiển thị và lưu trữ nội dung đã đăng tải.

3. Khách hàng có quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình cho dù đó là nội dung đăng tải trực tiếp hay dẫn nguồn gián tiếp qua các liên kết (links) tới Hoola. Khi Khách hàng đưa những nội dung này lên website của mình đồng nghĩa với việc bạn cho phép người khác truy cập và tiếp cận những nội dung này. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm cho những nội dung đưa lên website phù hợp với quy định của Pháp luật.

4. Hoola cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Khách hàng nhằm thương mại hóa, sử dụng nội dung, thương hiệu của Khách hàng khi Khách hàng cho phép. Trừ trường hợp cần thông tin để giải quyết tranh chấp quyền sử dụng, hay các vấn đề pháp lý. Thông tin bảo mật trong cam kết bao gồm các thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, thông tin về học viên và các dữ liệu nằm trong phạm vi bảo mật của Hoola. Thông tin bảo mật không bao gồm:

(a). Các thông tin đã được công chúng hóa và truyền thông rộng rãi trước khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Hoola.

(b). Các thông tin được cung cấp trên mạng internet bởi bất kỳ bên nào khác mà không có lưu ý về việc trích dẫn hay bản quyền.

(c). Thông tin được cho phép công bố bởi Khách hàng.

(d.) Thông tin được yêu cầu cung cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền.


VIII. Tính năng

1. Khách hàng có quyền tùy chỉnh giao diện và ảnh nền trên trang web theo ý muốn của chính bạn. Hoola không tiến hành kiểm tra và không chịu trách nhiệm về những thay đổi do Khách hàng tự điều chỉnh. Tuy nhiên, nếu có bất kì lỗi nào xảy ra do việc xung đột giữa các đoạn mã tùy chỉnh và hệ thống của Hoola, Hoola sẽ khắc phục những lỗi này trong khả năng của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra do những hoạt động này.

2. Các tính năng mà Hoola cung cấp cho bạn nằm trong gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Hoola. Khi có bất kì thay đổi nào về tính năng trong gói dịch vụ, Hoola sẽ thông báo cho Khách hàng qua email ít nhất là trước 15 ngày. Bạn có thể có quyền sử dụng một số tính năng mới sau mỗi bản cập nhật mà chúng tôi có thông báo với bạn qua mail. Tuy nhiên, chúng tôi không có trách nhiệm duy trì những tính năng này nếu chúng không có trong gói dịch vụ tại thời điểm bạn mua gói dịch vụ của Hoola theo bảng giá tại thời điểm mua.

3. Đối với tính năng bảo mật, bạn có quyền lựa chọn hoặc hủy bỏ bảo mật các nội dung bài giảng có định dạng video trên website dạy học trực tuyến của bạn. Hoola sẽ chịu trách nhiệm mã hóa và đảm bảo các nghiệp vụ để bảo vệ bài giảng video của bạn khỏi (a) tải xuống và (b) truy cập bởi nhiều người khác nhau trong khả năng của Hoola. Chúng tôi không có trách nhiệm bảo vệ bài giảng của bạn trong các trường hợp sau: (c) định dạng bài giảng của bạn không được hỗ trợ, (d) bài giảng của bạn được đăng tải hay lữu trữ trên một nền tảng khác nằm ngoài Dịch vụ do Hoola cung cấp, (e) các trường hợp khác nằm ngoài những điểm (a), (b), (c), (d) nêu ở trên.

4. Các tính năng đi theo gói dịch vụ cụ thể và không thể tách rời. Hoola không có trách nhiệm cung cấp các tính năng nằm ngoài gói dịch vụ mà Khách hàng đang sử dụng cũng như tính năng không có trong gói dịch vụ. Nếu Khách hàng mong muốn chức năng ở gói dịch vụ cao hơn, vui lòng nâng cấp để sử dụng. Nếu Khách hàng mong muốn chức năng không có trong phần bảng giá, vui lòng liên hệ Hoola để được nhận tư vấn và báo giá.

5. Với các tính năng tích hợp từ bên đối tác thứ ba khác, Hoola không chi trả cho các chi phí phát sinh khi bạn sử dụng các tính năng này, chúng tôi không có trách nhiệm nào khác ngoài nghĩa vụ kết nối giữa người sở hữu website và các bên cung ứng tính năng tích hợp. Tất cả chi phí phát sinh hay thiệt hại có thể xảy ra nằm ngoài nghĩa vụ, trách nhiệm của Hoola và Hoola sẽ không bồi thường cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào xảy ra khi Khách hàng sử dụng tính năng được tích hợp của bên khác trên hệ thống của Hoola.

6. Với các hành động, thao tác tùy chỉnh tính năng nằm ngoài thông báo của Hoola và do bất kỳ ai khác ngoài Hoola gây ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay chi phí phát sinh xảy ra bởi các hoạt động này. Khách hàng vui lòng liên hệ với các phía đối tác cung cấp dịch vụ để làm rõ trách nhiệm của họ trước khi tiến hành điều chỉnh website dạy học trực tuyến của mình. Các đoạn mã hay dữ liệu đăng tải lên hệ thống Hoola nếu gây ra những xung đột hoặc tổn hại tới hệ thống hiện tại sẽ được gỡ bỏ mà không cần báo trước.


IX. Đội ngũ hỗ trợ của Hoola

1. Đội ngũ hỗ trợ của Hoola là những nhân viên hoặc những người được Hoola chứng nhận làm các công việc liên quan tới hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Hoola. Các đội ngũ kĩ thuật khác nằm ngoài đối tượng kể trên hoặc chưa nhận được sự chấp thuận, đồng ý của Hoola sẽ không được tính vào đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

2. Hoola thực hiên hỗ trợ qua email, điện thoại, live-chat trên website Hoola.com và qua inbox fanpage. Các hỗ trợ khác nằm ngoài định nghĩa này và nằm ngoài đối tượng nêu ở mục IX.1 sẽ không nằm trong trách nhiệm của Hoola.

3. Hoola có quyền không hỗ trợ trong các trường hợp sau:

(a) Khách hàng không phải là người sở hữu tài khoản quản trị đã đăng ký trên Hoola;

(b) Khách hàng liên hệ qua các hình thức hoặc đối tượng không nằm trong điều IX.1 và IX.2;

(c) Dịch vụ cần hỗ trợ nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của Hoola;

(d) Yêu cầu hỗ trợ của bạn nằm ngoài các tính năng đã được quy định trong mục XIII;

(e) Website của Khách hàng đang trong tình trạng tranh chấp quyền sở hữu hoặc bị khóa vì bất kỳ lý do nào;

(f) Bất kể hoạt động nào vi phạm Pháp luật hoặc Điều khoản dịch vụ này.

4. Hoola không có trách nhiệm hỗ trợ các tài khoản học viên hay người sử dụng website của bạn một cách trực tiếp hay gián tiếp nào khác. Khi gặp bất kỳ vấn đề nào trục trặc hoặc lỗi kĩ thuật, Hoola chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm trả lời người sở hữu tài khoản quản trị website dạy học trực tuyến. Các đối tượng người dùng khác khi gửi yêu cầu hỗ trợ về Hoola có thể nhận được giải đáp trong một số trường hợp. Tuy nhiên, Hoola không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ phải trả lời cũng như hỗ trợ cho đối tượng khác ngoài người sở hữu tài khoản quản trị website.


X. Thanh toán chi phí

1. Khách hàng có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Hoola bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán trực tuyến, các phương thức thanh toán được cung cấp trên Hoola.

2. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi thông báo tới email và kích hoạt dịch vụ cho bạn tự động cho website liên kết với tài khoản email mà Khách hàng đăng ký. Hệ thống sẽ gửi thông báo gia hạn gói dịch vụ tự động tới email của Khách hàng trong vòng 10 ngày trước thời điểm hết hạn gói dịch vụ. Sau thời gian này, website dạy học trực tuyến của Khách hàng sẽ tự động bị khóa và chỉ có thể truy cập trở lại sau khi Khách hàng đã tiến hành thanh toán. Sau 1 tháng mà Khách hàng không tiến hành gia hạn hay sử dụng gói dịch vụ nào khác của Hoola, chúng tôi có quyền xóa tài khoản của khách hàng và không có trách nhiệm lưu trữ hay khôi phục bất kì dữ liệu nào bạn đã đăng tải lên hệ thống mà không cần thông báo.

3. Số tiền thanh toán bằng đơn giá gói dịch vụ bạn đăng ký nhân với số tháng dịch vụ bạn mong muốn sử dụng. Khách hàng có thể nhận được một số chương trình khuyến mại, giảm trừ chi phí, chiết khấu và được trừ trực tiếp vào số tiền thanh toán theo tỉ lệ % hoặc số tiền cụ thể. Đối với các chương trình tặng thời gian sử dụng, Khách hàng sẽ không phải chi trả bất kỳ chi phí phát sinh nào nếu thực hiện đúng theo những thỏa thuận của chương trình. Nếu Hoola phát hiện bất kỳ vi phạm nào của bạn với các điều kiện cụ thể của từng chương trình khuyến mãi, chúng tôi có quyền dừng cung cấp Dịch vụ và yêu cầu Khách hàng đền bù tổn thất phát sinh do vi phạm của Khách hàng.

4. Khách hàng không có trách nhiệm trả các khoản phí, thuế phát sinh từ hoạt động của Khách hàng. Giá công bố trên bảng giá của Hoola đã bao gồm VAT và các khoản miễn trừ hay chi phí phát sinh khác.

5. Hoola không có chính sách hoàn trả phí với bất kỳ lý do nào ở thời điểm hiện tại.


XI. Hủy dịch vụ

1. Khách hàng có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc liên hệ với Hoola qua email hoặc số hot-line của chúng tôi. Khách hàng sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ bạn hủy tài khoản cùng các dữ liệu có liên quan.

2. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.

2. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của Khách hàng sẽ bị xóa ngay lập tức.

3. Nếu Khách hàng hủy Dịch vụ khi chưa hết hạn, Khách hàng sẽ nhận được thông tin tất toán dịch vụ vào thời điểm hủy. Hoola không hoàn trả các khoản phí mà bạn đã trả trước cho Dịch vụ của chúng tôi.


XII. Thay đổi dịch vụ và giá cả

1. Chi phí cho việc sử dụng Hoola nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 15 ngày. Mức phí mới không áp dụng đối với các sản phẩm đã được thanh toán và chưa hết thời hạn sử dụng.

2. Hoola có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.

3. Hoola không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.


XIII. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

1. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Hoola sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về mất mát doanh thu, lợi nhuận, uy tín, sử dụng, dữ liệu và tổn thất khác do hậu quả từ:

(a) Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website từ Hoola;

(b) Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với website của Hoola;

(c) Truy cập không được phép;

(d) Xóa, thao tác lỗi, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua website của Hoola;

(e) Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Hoola;

(f) Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Hoola.

2. Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích tóm lược và sẽ không được sử dụng để diễn giải các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, thì điều khoản đó sẽ được tự động cắt đứt khỏi Thỏa thuận này./.

call 1900 86 66 59