Hoola so với Zoom

Hoola so với Zoom

Một số so sánh giũa nền tảng E-learing của Hoola với Zoom

Hoola

Zoom

Website riêng trên tên miền riêng với hệ thống quản lý khoá học nhiều loại định dạng khác nhau như video, pdf, docs, quiz.. và phòng họp Hoola Meet (như Zoom) là một loại hình lớp học trên Hoola nhưng được quản lý nhất quán và bảo mật
Zoom dành cho meeting - họp và học trực tuyến
Học viên bắt buộc có tài khoản trên website của bạn và bạn toàn quyền quản lý và tương tác.
Học viên trên Zoom sử dụng tài khoản Zoom hoặc không cần tài khoản.
Bảo mật cao với hệ thống tài khoản trên web, lớp học diễn ra an toàn
Bảo mật kém, lớp học dễ bị lộ và dễ bị những kẻ gây rối chọc phá, gián đoạn
Không cần nhiều nhân lực để tổ chức sự kiện vì tất cả đã tự động hoá từ bán hàng đến check-in vào lớp
Tốn kém nhiều nhân lực chuẩn bị lớp học, phải dùng các nền tảng khác để chia sẻ link lớp học và check-in
Bán lớp học theo nhiều kênh có sẵn trên website: mã khoá học, mã khuyến mãi, affiliate, điểm thưởng, email marketing.. kèm hệ thống thanh toán online, COD. Học viên check-in vào lớp tự động
Bán lớp học Zoom qua các bên khác và cung cấp mã phòng họp cho học viên.
Dễ dàng bán kèm theo các khoá học khác trên hệ thống (Combo, giảm giá hoặc tặng kèm), dùng lớp meeting làm đòn bẩy marketing
Sự kiện kết thúc, phải tiếp tục dùng các nền tảng khác để tiếp cận những người đã tham gia
Lớp học thông thường không giới hạn số người cùng lúc, lớp meeting có sức chứa 100 người trở lên.
Lớp học thường có sức chứa 100 người trở lên.
Tiếp tục bán lại lớp học, sự kiện đã diễn ra cho học viên mới một cách dễ dàng không bị gián đoạn
Không/khó bán lại lớp học đã ghi âm cho học viên mới.
Linh hoạt tạo nhiều phòng trong 1 khoá.
Giới hạn tạo số phòng.
Sự kiện/ khoá học diễn ra trên website thương hiệu riêng, tên miền riêng.
Sự kiện diễn ra trên Zoom.
Cấp chứng chỉ hoàn thành hoá học trên website của bạn.
Không cấp chứng chỉ khoá học.
Tổ chức được các sự kiện lớn trên 10,000 người.
Thiết kế cho lớp học/sự kiện dưới 1000 người.
Dễ dàng quản lý các lớp đã lên lịch sẵn vì hệ thống check tài khoản vào lớp tự động
Khó quản lý các lớp học định kỳ
call 1900 86 66 59