Bảo mật website đào tạo trực tuyến trên Hoola

Bảo mật tối đa với website trên Hoola

Bạn chỉ cần tập trung vào công việc sở trường là sản xuất bài học chất lượng, còn bảo mật cứ để Hoola lo

Website của bạn được bảo mật với nhiều lớp tường lửa. Hoola KHÔNG sử dụng các công nghệ phổ thông chậm và kém bảo mật hiện nay (ví dụ PHP, SQL..).

Phân mảnh và mã hoá bảo mật

Phân mảnh và mã hoá bảo mật video chống sao chép và tải lậu sử dụng công nghệ bản quyền số DRM (Digital rights management).

Mã hoá video

Mã hoá video theo tên miền website chống đánh cắp link gốc.

Bảo mật SSL

Bảo mật SSL mã hoá các thông tin gửi đi từ website chống đánh cắp dữ liệu khách hàng, thanh toán.

End-To-End

Bảo mật mã hoá nội dung cuộc họp End-To-End phòng hội nghị trực tuyến, chống đánh cắp thông tin cuộc họp.

Tường lửa

Tường lửa bảo vệ riêng cho mỗi website.

call 1900 86 66 59